นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

พันตำรวจเอก ธนู พูลสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย

 

 

พันตำรวจโท วัลภพ  เจียงจันทร์  รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม

 

 

พันตำรวจโท สัจจา  เกิดผล  รองผู้กำกับการสอบสวน

 

 

พันตำรวจโท วัฒนชัย  โกศัย  สารวัตรงานป้องกันและปราบปราม

 

 

พันตำรวจโท สมฤทธิ์  ดวงแก้ว  สารวัตรสืบสวน

 

 

พันตำรวจโท สมเกียรติ  เอมเปีย พนักงานสอบสวน(สบ.3)

 

 

พันตำรวจโท วิเชียร  แก้วจาเครือ  พนักงานสอบสวน(สบ.3)

 

 

พันตำรวจโท นาตยา  ปานเอี่ยม  สารวัตรงานอำนวยการ

 

 

ร้อยตำรวจโท พิทยา  ชาติพันจัน  รองสารวัตรงานป้องกันและปราบปราม

 

 

ร้อยตำรวจโท เกษมศักดิ์  อุประวรรณา  พนักงานสอบสวน(สบ.1)

 

 

ร้อยตำรวจโท บุญยืน  แก้วน้ำอ่าง   รองสารวัตรงานป้องกันและปราบปราม